http://alliance.civilfreedom.org/cfa/doku.php/pl:prawo:cywilnoprawna-ochrona-obywatela-przed-panstwem:pozywa-ministra-sprawiedliwosci-i-pracownikow-krs

http://familyprotection.eu/fp/?page=static1549029133