Księga Koheleta

8.

(...) Któż jest jak mędrzec? Komu wiadome jest znaczenie wiedzy o czynach? Mądrość człowieka rozjaśnia jego oblicze i zmienia surowość jego twarzy. (2) Powiadam: Pilnuj wypowiedzi władcy także wedle treści przysięgi Boga. (3) Nie odchodź pośpiesznie od obecnego władcy. Nie stawaj w złej sprawie, bo on czyni, co zechce, (4) wedle swego przemożnego słowa władcy, i któż powie doń: "Co czynisz"? (5) Ten, kto pilnuje polecenia, nie dostrzeże złego czynu, a mądremu sercu wiadome będą czas właściwy oraz sprawiedliwe postępowanie. (6) Na wszystkie sprawy jest bowiem właściwy czas i sposób, nawet gdy człowieka obciąża wielkie nieszczęście, (7) ponieważ nie wie on, co go czeka, bo któż mu przepowie, co ma się zdarzyć? (8) Nikt nie ma władzy, by powstrzymać wiatr, i nie istnieje władza nad dniem śmierci. Nie ma zwolnienia na wojnie i uczynione zło nie zapewnia go swym sprawcom. (9) Wszystko to dostrzegłem przyłożywszy me serce do wszelkiego działania dokonanego pod słońcem, gdy człowiek posiadał władzę nad innym człowiekiem na jego szkodę. (...) Jako że skazanie za popełnienie zła nie następuje szybko, to człowiecze serce przepełnia wola czynienia zła. (...)

8.

(...) Who is like the wise? And who knows the interpretation of a thing? A man's wisdom makes his face shine, and the hardness of his face is changed. (2) I say: Keep the king's command (פֶּה) , because of God's oath to him. (3) Be not hasty to go from his presence. Do not take your stand in an evil cause, for he does whatever he pleases. (4) For the word of the king is supreme, and who may say to him, "What are you doing?". (5) Whoever keeps a command (מִצְוָה) will know no evil thing, and the wise heart will know the proper time and the just way. (6) For there is a time and a way for everything, although man's trouble (or evil) lies heavy on him. (7) For he does not know what is to be, for who can tell him how it will be? (8) No man has power to retain the spirit, or power over the day of death. There is no discharge from war, nor will wickedness deliver those who are given to it. (9) All this I observed while applying my heart to all that is done under the sun, when man had power over man to his hurt. (...) (11) Because the sentence against an evil deed is not executed speedily, the heart of the children of man is fully set to do evil. (...)