Ochrona autonomii człowieka i rodziny w państwie i społeczeństwie

2018-01-27

Przedmiot ochrony

Prawnie chronione wartości niematerialne mogą być chronione jako "dobra osobiste".

Dobrami osobistymi chronionymi prawnie są:

Środki ochrony

Prawne narzędzia ochrony:

Moralna kontrola prawa oraz stosowania prawa