Pegida jako sygnalizator przeciwpożarowy

http://wolnespoleczenstwo.org/dokumenty/2018/05/pegida-jako-sygnalizator-przeciwpozarowy/Stadt_der_Schmerzen_Zeit_Magazin_17_Mai_2018_Pegida_als_Feuermelder.pdf